T'myaa (Fast)

Sm’algya̱x word of Friday, March 11, 2022

“Hasa̱g̱u dm k'yina t'myaa da wa̱p suwilaawksa.”

“I want to go fast to school.”

Image credit: Pexels

SIMILAR WORDS

Related to Actions